Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Ochrana Mestských lesov Pezinok

Úvod chránime prírodu.Mestské lesy Pezinok

Petícia za pezinský lesopark

 

8-9/2021 sme spoluorganizovali petíciu, ktorú podpísalo 1767 ľudí. Viac o petícii TU.

 

Príspevky kampane: o množstve ťažby na FB TU, o ochrane prírody TU a o výberoch stromov TU

 

Znenie petície:

 

Za týmto účelom žiadame primátora mesta Pezinok a mestské zastupiteľstvo o nasledovné:

  1. Ukončiť (vypovedať) nájomnú zmluvu o zabezpečení hospodárenia v Mestských lesoch Pezinok medzi Mestom a štátnym podnikom Lesy SR, najneskôr ku koncu roka 2021.

  2. Zabezpečiť okamžité moratórium na všetku úmyselnú (plánovanú) ťažbu v porastoch starších ako 80 rokov, minimálne do obdobia ukončenia platnosti pôvodnej nájomnej zmluvy s Lesmi SR.

  3. Zabezpečiť zníženie úmyselnej (plánovanej) ťažby na celom území Mestských lesov Pezinok tak, aby maximálny priemerný objem úmyselnej ročnej ťažby bol  3 000 m3 / ročne, resp. aby celkový objem úmyselnej a náhodnej ťažby nepresiahol 30 000 m3 počas 10 rokov platnosti Programu starostlivosti o les (2019-2028).

  4. Zabezpečiť zmenu kategórie všetkých „hospodárskych lesov“, na „lesy osobitného určenia“ z dôvodu rekreácie, alebo na „ochranné lesy“. Žiadame zabezpečiť postupnú premenu štruktúry hospodárskeho lesa na les prírode blízky, esteticky atraktívny, odolný voči klimatickej zmene a podporujúci biologickú rozmanitosť.

  5. Vyčleniť na území Mestských lesov Pezinok dostatočné množstvo (najmenej 10 %) tzv. referenčných, tzn. trvalo bezzásahových plôch, na ktorých sa nebude vykonávať ťažba dreva a les bude ponechaný na prirodzený vývoj. Všetky esteticky a ekologicky hodnotnejšie stromy v ostatných porastoch žiadame ponechať na dožitie.

  6. Zabezpečiť FSC certifikáciu (Forest Stewardship Council) hospodárenia v Mestských lesoch Pezinok. FSC predstavuje najlepší medzinárodne používaný certifikačný systém, ktorý zaväzuje rešpektovať pri hospodárení v lesoch vysoké štandardy aj s ohľadom na potreby miestneho obyvateľstva a životné prostredie.

  7. Vypracovať Koncepciu rozvoja Mestských lesov Pezinok, ktorá bude zosúlaďovať záujmy a potreby rôznych skupín užívateľov a návštevníkov lesoparku: peší turisti, bežci, cyklisti, bežkári a iní športovci, koničkári, psíčkari, chatári, lesníci, rybári, poľovníci...

  8. Obnoviť existujúcu a prípadne aj dobudovať chýbajúcu drobnú rekreačnú infraštruktúru (napr. turistické chodníky, cyklotrasy, altánky, lavičky, rekreačné lúčky, studničky) v spolupráci s miestnymi občianskymi združeniami (turisti, cyklisti, bežci, spolky turistov a športovcov, atď).


Staršie


Kontrola stromov určených na ťažbu

 

Každoročne by sme chceli skontrolovať stromy a lokality na ťažbu v danom roku ešte pred hniezdnym obdobím vtáctva, aby sme zamedzili zmareniu hniezdenia. Hniezdne dutiny v stromoch pri Pezinku vytesáva každoročne osem druhov ďatľov pre vlastné hniezdenie. Keď vyhniezdia ostávajú tieto dutiny dlhé roky vhodným miestom na hniezdenie desiatok druhov vtákov, ktoré si samé nedokážu vytesať dutinu ale inač hniezdiť nevedia. Tieto stromy s dutinami zaznamenáme a požiadame mesto Pezinok aby ich ponechalo.

 

Rovnako postupujeme aj pri veľkých hniezdach po dravých vtákoch a bocianoch. Sú druhy, ktoré si stavajú hniezda a používajú ich veľa rokov (orly, jastraby, myšiak, bocian čierny, včelár, hadiar). Sú aj také druhy, ktoré si hniezda nestavajú ale využívajú hniezda po iných druhoch (sokoly a sovy). Preto je nevyhnutné tieto hniezda chrániť a rovnako žiadame stromy s hniezdom zachovať.

 

 

Kontrola lesných porastov

 

Zároveň kontrolujeme lesné porasty, v ktorých sa má ťažiť a navrhujeme mestu také zmeny, aby sa zachoval alebo vytvoril vekovo aj druhovo pestrý porast. Takýto les je pre prírodu najprospešnejší, najlepšie zachytáva vodu a odoláva vplyvom klimatickej zmeny (víchrice, sucho).

 

 

Naše činnosti v mestských lesoch:

 

16.8.2021

Spoluorganizujeme petíciu za zmenu hospodárenia v mestských lesoch, zníženie ťažby, manažment lesa v prospech biodiverzity a adaptácie na zmenu klímy, tiež rozvoj rekreácie. Viac TU

 

1.5.2021

Začínajú platiť nové zmluvné podmienky pre správcu mestského lesa Lesy SR, ktoré sme presadzovali. Označovanie stromov na dožitie, zákaz obnovnej ťažby v hniezdnej dobe marec - august, zákaz ťažby pri tokoch, ovocných stromov a zriedkavejších druhov v poraste a iné. Viac TU na FB.

 

22.3.2021

Náš člen stále pracuje na presadení šetrnejšej ťažby. Propagácia a ukážka z Národného parku Poloniny, tu na FB.

 

Marec - apríl 2020

Skontrolované stovky až tisíce stromov plánované v roku 2020 vyťažiť na 16-tich lokalitách. Viac tu na FB